برخی پروژه های اجرا شده توسط شرکت تنش زدایی ارتعاشی مدرس

تیم فنی خبره و تجهیزات کامل و به روز

شرکت تنش زدایی ارتعاشی مدرس با به کارگیری دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور، پروژه های تنش زدایی را با حداکثر کیفیت و با بنیان علمی و به دور از نگاه صرفا درآمدزایی و بازاری انجام میگردد.

تجهیزات این شرکت شامل موتور و اینورتر از بهترین برندهای صنعت جهان می باشد و نرم افزار به کارگرفته در پروژه ها توسط متخصصین این شرکت کدنویسی شده و در دوره های کوتاه مدت و با توجه به نیاز بازار به روزرسانی می شود.

تنش زدایی، همه وقت، همه جا

تنش زدایی ارتعاشی به دلیل وسایل محدود و سرعت نسبتا بالا می تواند در محل کارفرما انجام شود. پروژه های این شرکت در شهرک های صنعتی و کارخانه های سطح کشور به سفارش صاحبان محترم صنایع اجرا می گردد.

0
پروژه انجام شده
0
کارفرما
0
بعد مسافت انجام شده
فهرست