ارائه خدمات و فروش دستگاه تنش زدایی ارتعاشی

تنش زدایی ارتعاشی مدرس

اولین سازنده دستگاه و ارائه دهنده خدمات تنش زدایی ارتعاشی

ارائه خدمات تنش زدایی ارتعاشی (VSR):
شرکت تنش زدایی ارتعاشی مدرس به عنوان اولین سازنده دستگاه تنش زدایی ارتعاشی در ایران مفتخر است که این خدمات را به کلیه مراکز صنعتی در تهران و کلیه استانهای ایران ارائه می کند. این خدمات توسط دستگاه بومی ساخته شده توسط کارشناسان این شرکت و بر اساس استانداردهای موجود انجام می شود.

فروش دستگاه تنش زدایی ارتعاشی:
شرکت تنش زدایی ارتعاشی مدرس آمادگی دارد این دستگاه را بر اساس سفارش مشتریان محترم به فروش برساند. این دستگاه از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده که همگی توسط کارشناسان این شرکت طراحی و ساخته میشود.

فهرست