برج بلند ذوب آهن

تنش زدایی ارتعاشی برج بلند ذوب آهن

وزن سازه: ۶۰ تن – ۳۰ تن
جنس سازه: فولاد st37
محل اجرا: تهران
زمان اجرا: اسفندماه ١٣٩٨

فهرست